Boon2012

De Belgische schrijver en kunstschilder Louis Paul Boon werd geboren in Aalst in 1912 en overleed in 1979. Hij schreef onder andere poëzie, romans, novellen en kunstkritieken en literaire kritieken en werkte ook als kunstschilder. Zijn meest bekende werken zijn ‘De Kapellekensbaan’ uit 1953, ‘Zomer te Ter-Muren’ uit 1956 (beide romandiptieken) en de korte roman ‘Menuet’ uit 1955. Zijn volkse komaf verloochent hij niet in zijn werken. Zijn opvattingen zijn links en door de seksuele vrijmoedigheid in zijn werk en zijn anti-clericalistische houding verschijnt zijn werk vanaf 1952 niet meer in België en Nederland. Zijn werk werd genomineerd voor de Nobelprijs voor de literatuur.

De oorlogen
Tijdens de Eerste Wereld Oorlog was Boon nog zeer jong, al schreef hij er toch indrukken van op in zijn werk ‘Verscheurd jeugdportret’ dat verscheen in 1975. Hij woonde vlakbij de plek waar de Duitse soldaten en krijgsgevangenen gelegerd waren en maakte ook twee vluchtpogingen van de gevangenen mee. Hoewel een van die pogingen slaagde, maakte Boon ook een mislukte poging mee. Een van de gevangenen werd in zijn bijzijn neergeschoten tijdens de vluchtpoging. Tijdens het Interbellum werd hij op zijn 16e van school gestuurd vanwege het bezit van verboden boeken. Zijn lessen aan de Aalsterse Academie voor Schone Kunsten beëindigd hij vanwege geldgebrek. Hij gaat aan het werk bij zijn vader, die gevel- en pistoolschilder is. In 1939 wordt Boon als soldaat gemobiliseerd. Brieven aan zijn boezemvriend, later gebundeld in ‘Brieven aan Morris’ (1989), wijzen uit dat Boon in die tijd veel leest, schrijft, schildert en houtsnijwerken produceert. Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 moet Boon echter als soldaat aan de slag tot hij op de eerste dag al gevangen wordt genomen. Vier maanden later keer hij huiswaarts en de ervaringen over zijn tijd als soldaat schrijft hij in het boek ‘Mijn kleine oorlog’ (1947). De gebeurtenissen in dit deel van de oorlog blijken vormend voor zijn werk. Tijdens het Interbellum trouwt Boon met Jeanneke de Wolf waarmee hij een zoon krijgt, Jo. Het echtpaar leeft in grote armoede, en hoewel zijn hart bij de schilderkunst en literatuur ligt, heeft Boon meerdere baantjes als schilder en klusjesman.

Uiterst productieve schrijver en kunstenaar
Boon publiceert meer dan 70 werken in zeer uiteenlopende genres. Hij schrijft romans, novellen, kronieken, hoorspellen, gedichten, krantenstukjes, essays, een cultuursprookje, een stripverhaal en erotische werken. Zijn debuut is ‘De voorstad groeit’ (1942), waarvan later ook een voorafschaduwing uit wordt gebracht waarbij hij zijn linosneden beschrijft: ‘3 mensen tussen muren’ (1969). Omdat zijn boeken aanvankelijk slecht verkochten in Vlaanderen weigert zijn uitgever Manteau het boek ‘De Kapellekensbaan’, wat later zijn meesterwerk blijkt, te publiceren. Hij zoekt andere uitgevers en zijn werken volgen elkaar in razend tempo op. ‘De Kapellekensbaan’ wordt gepubliceerd in 1953, opgevolgd door onder andere ‘Menuet’ (1955), ‘Zomer te Ter-Muren’ (1956), ‘De bende van Jan de Lichte’ (1953/1957) en ‘De Paradijsvogel’ (1958).

Eerbewijzen en prijzen
Boon werd gezien als een serieuze kandidaat voor de Nobelprijs voor de Literatuur na het verschijnen van de Engelse vertaling van ‘De Kapellekensbaan’ in 1972. Nog voor dat hem vermoedelijk zou worden verteld dat hij de Nobelprijs voor de Literatuur kreeg toegekend (hij werd uitgenodigd door de Zweedse ambassade) overlijdt hij aan zijn schrijftafel. Hij krijgt de Nobelprijs dus nooit aangezien deze enkel wordt toegekend aan levende schrijvers. Hij wint wel de Leo J. Krynprijs voor ‘De voorstad groeit’, de Henriette Roland Holst-prijs voor ‘Eva uit de kromme Bijlstraat’ de Multatuliprijs voor ‘Pieter Daens’ en de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oevre. Ook is de Louis Paul Boonprijs naar hem vernoemd en kwam in 2012 het jubileum boek ‘De eerste eeuw van Boon’ uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>